×

Fuar Destekleri

(1) Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; 

boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. 

(2) Destek üst limiti: 

– Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüz elli) TL/m², 

– Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir. 

(3) Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir. 

(4) Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar artırılabilir. 

(5) Program süresince desteğin üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL’dir. 

8.1.2. Destek başvurusu, değerlendirme ve onay  

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, internet üzerinden doldurarak çıktısını aldığı Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu ve Başvuru – Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 2) belirtilen belgeler ile fuar başlama tarihinden 3 (üç) iş günü öncesine kadar ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. 

(2) Hizmet Merkezi, fuarın KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi kapsamı içinde olup olmadığına bakarak Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formunda yer alan hususlar dâhilinde başvuruyu değerlendirir. İşletmeden sorumlu Hizmet Merkezi personelinin başvuruyu uygun bulup onaylaması sonucunda İşletmenin fuara KOSGEB desteğinde katılımı kesinleşir.

Bir cevap yazın